Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός

Σκοπός της ομάδας μας είναι να αναπαραστήσει την ελεύθερη πτώση ψηφιακά στο Project «Προσομοίωση προβλήματος ελεύθερης πτώσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή».

Η ομάδα των σκίτσων (Ομάδα 3) έχει αναλάβει :

  • Την δημιουργία των σκίτσων και των γραφικών του προγράμματος μας που θα ενσωματωθούν στο έργο μας.
  • Τη γραφική μορφή του έργου μας
  • Τη δημιουργία του σκηνικού (background)

Στόχοι

  • να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο θα εργαστούμε
  • να δημιουργήσουμε τους χαρακτήρες που θα πάρουν μέρος σε αυτό.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License