Σκοποί-Στόχοι

ΣΚΟΠΟΙ:

Να απεικονίσουμε την κίνηση ενός ελικοπτέρου που μεταφέρει το πουλάκι "τσίου" και την εμφάνιση των κουμπιών "Ρίψης" και "Επανάληψης" στον αλγόριθμό μας στο "Scratch"

ΣΤΟΧΟΙ:

1. Να δημιουργήσουμε ένα σενάριο, όπου θα κάνει ένα ελικόπτερο να κινείται από το ένα άκρο σε ένα άλλο.
2. Να κατασκευάσουμε τα σενάρια για τα "πλήκτρα ελέγχου"
3. Να στέλνουμε τα σήματα συντονισμού στα άλλα σενάρια
4. Να ενοποιήσουμε τα σκίτσα (Ομάδα 3) με τα σενάρια (Ομάδες 1,2)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License