Μέθοδοι - Τεχνικές - Εργαλεία

Μέθοδοι - Τεχνικές

Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που μας είχαν ανατεθεί αρχικά,αφού βρήκαμε τις εικόνες που θα χρησιμοποιούσαμε ως γραφικά στοιχεία, ξεκινήσαμε την επεξεργασία τους ωστέ να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι στόχοι μας ήταν :

  • Να βρούμε τις εικόνες τις οποίες θα επεξεργαστούμε.
  • Να τις επεξεργαστούμε κόβοντας το background αλλά και άλλα περιττά στοιχεία.
  • Και τέλος, να τις ενσωματώσουμε καινούριες και διαμορφωμένες στο Project μας.

Εργαλεία

Αρχικά χρησομοποιήσαμε το Google ως μηχανή αναζήτησης για να βρούμε τις απαραίτητες εικόνες αλλά και σκίτσα.Ξεκινήσαμε την επεξεργασία των εικόνων με τη βοήθεια του εργαλείου Scratch και της ζωγραφικής Ύστερα χρησιμοποιήσαμε επίσης το εργαλείο GIMP αλλά και το Photoshop λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων που μας παρέχουν για τα οποία λόγω της δυσκολίας χρήσης τους συμβουλευτήκαμε το Youtube, για να καταλάβουμε πως δουλεύουν ώστε να κόψουμε τις εικόνες.

Οι παρακάτω εικόνες είναι οι αρχικές που βρήκαμε με τη βοήθεια του Google και ύστερα επεξεργαστήκαμε.

  • Ο κύριος χαρακτήρας μας
893.jpg
  • Ο δευτερεύον χαρακτήρας μας
7MXYz
  • Το ελικόπτερο απο το οποίο γίνεται η ελεύθερη πτώση
qwtPI
  • Και τέλος, το σκηνικό μας
Hua-Hin-Beach1.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License