Επίλογος της Ομάδας 1

Πρώτα από όλα, είμαστε ευχαριστημένοι από το περιβάλλον εργασίας του "Scratch", γιατί με τον τρόπο που έχει φτιαχτεί δεν κουράζει τον χρήστη. Ακόμα, είχε οσες εντολές χρειαζόμασταν και δεν αναγκαστήκαμε να παραβλέψουμε κανένα μέρος του σεναρίου. Επίσης, θα θέλαμε να συμπληρώσουμε οτι οι εντολές που χρησιμοποιήσαμε δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για να καταλάβουμε τι κάνουν στον αλγόριθμο. Απο την άλλη πλευρά, η μικρή οθόνη του "Scratch" μας ανάγκασε να μικρίνουμε το μέγεθος των μορφών για να χωρέσουν στην οθόνη.Στη συνέχεια, ενα άλλο πρόβλημα που θα θέλαμε να αναφέρουμε είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερα απο δύο δεκαδικά ψηφία.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License