Εισαγωγή- Πρόλογος

Εισαγωγή

Στην τρέχουσα έκθεση της ομάδας μας (ομάδα 3) σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τα βήματα αλλά και τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για τη δημιουργία των σκίτσων και των γραφικών του Project μας με τίτλο "Προσομοίωση προβλήματος ελεύθερης πτώσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή"
Στις επόμενες ενότητες της έκθεσης μας θα δείτε αναλυτικά τους σκοπούς και τους στόχους της εργασίας μας καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν ύστερα απο την ολοκλήρωση του Project μας στο οποίο συμμετείχαμε καθ'όλη τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.

Η ομάδα 3 της Ερευνητικής Εργασίας αποτελείται από τα εξής άτομα :

  • Αντωνοπούλου Κορνηλία
  • Γκούτης Άρης
  • Δρακόπουλος Λευτέρης
  • Καρράς Χρήστος
  • Κόντης Νίκος
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License