Άλλες Δραστηριότητες

Δραστηριότητες στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας

Κατά τη διάρκεια της Ερευνητικής Εργασίας, οι καθηγητές μάς έδειξαν το γραφικό περιβάλλον του Scratch αλλά και κάποιες βασικές εντολές που έπρεπε να μάθουμε οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή του προγράμματος.
Ακόμη, για να εξοικειωθούμε περισσότερο με το πρόγραμμα αυτό είδαμε κάποια βίντεο στο Youtube προκειμένου να το κατανοήσουμε καλύτερα και να μάθουμε πως θα κάνουμε την επεξεργασία στις εικόνες μας.

Επίσης, ο κ. Καμέας, καθηγητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου μάς παρουσίασε ορισμένα βασικά πράγματα για τα χρονοδιαγράμματα αλλά και γενικότερα για τις ομαδικές εργασίες (συνεργασία μεταξύ των μελών της, ανάθεση εργασιών κλπ.). Έτσι, μάθαμε καλύτερα για την ομαδική εργασία και για το πως να δουλεύουμε όλοι μαζί αλλά και τι πρέπει να αναλαμβάνει ο καθένας μας.
Τέλος, οι καθηγητές παρουσίασαν τον τρόπο λειτουργίας του Wiki, δηλαδή πώς να μπορούμε να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License