Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας είναι ότι καταφέραμε να κατασκευάσουμε έναν αλγόριθμο, ο οποίος να προσομοιώνει την ελεύθερη πτώση και παράλληλα να υπολογίζει την ταχύτητα και το χρόνο που θα διαρκέσει η κίνηση του.
Συγκεκριμένα, τα βήματα του αλγορίθμου έχουν:

 • Μετά από πάτημα της πράσινης σημαίας αποκρύπτονται οι μεταβλητές U και t
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B11.jpg
 • Ύστερα από λήψη σήματος από την ομάδα 1 (start) ξεκινά ο αλγόριθμος και αποκρύπτει τον Τσίου
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B12.jpg
 • Ύστερα από λήψη σήματος από την ομάδα 1 (READY) εμφανίζεται ο Τσίου
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B13.jpg
 • Ορισμός της μεταβλητής t σε τετραγωνική ρίζα του (2 ∙ h) / g
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B14.jpg
 • Ορισμός του U σε g ∙ t
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B15.jpg
 • Ορισμός του U1 σε 0
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B16.jpg
 • Ορισμός του S σε 0
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B17.jpg
 • Ορισμός του t1 σε 0
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B18.jpg
 • Μετακίνηση του Τσίου στις συντεταγμένες x: -39 και y: 99
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B19.jpg
 • Εντολή επανάληψης έως ότου ο Τσίου αγγίζει το κίτρινο χρώμα
 1. Αλλαγή του t1 σε 0,01
 2. Ορισμός του U1 σε U1 + (g ∙ t1)
 3. Ορισμός του S σε g ∙ (1 / 2) ∙ t12 + U1 ∙ t1
 4. Άλλαγη του y κατά -1 ∙ S
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B110.jpg
 • Μετάδοση σήματος GO
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B111.jpg
 • Εμφάνιση μεταβλητής t
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B112.jpg
 • Εμφάνιση της μεταβλητής U
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B113.jpg

Τέλος, συνεισφέραμε στους αλγορίθμους που ανέπτυξε η Ομάδα 1 (Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σελίδα της Ομάδας 1 - Ερευνητική Έκθεση της Ομάδας 1 - Αποτελέσματα http://kastritsi.wikidot.com/apotelesmata-1)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License