Λύκειο Καστριτσίου

Ερευνητική Εργασία: "Προσομοίωση προβλήματος ελεύθερης πτώσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση του εργαλείου προγραμματισμού Scratch"

Η εργασία εκπονήθηκε τη σχολική χρονιά 2012-2013 από ομάδα μαθητών της Α΄ Λυκείου του Λυκείου Καστριτσίου

Σκοπός

Η εργασία είχε σαν σκοπό την συγγραφή προγράμματος στο περιβάλλον Scratch που προσομοιώνει το πρόβλημα της ελεύθερης πτώσης. Η ομάδα των μαθητών διαιρέθηκε σε τρεις υποομάδες, καθεμία από τις οποίες ανέλαβε συγκεκριμένες εργασίες / μέρος του προβλήματος.

Η Ομάδα 1 ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σεναρίων της διεπαφής χρήστη
Η Ομάδα 2 ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του αλγορίθμου της ελεύθερης πτώσης και των υπολογισμών
Η Ομάδα 3 ανέλαβε την εξεύρεση και τροποποίηση όλων των γραφικών

Αποτελέσματα

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3
Ερευνητική Έκθεση Ερευνητική Έκθεση Ερευνητική Έκθεση
Παρουσίαση Παρουσίαση Παρουσίαση
- Τελική έκδοση προγράμματος (απαιτείται το περιβάλλον Scratch)
- Δημοσιεύτηκε στην κοινότητα του Scratch Εδώ
- Βίντεο με το πρόγραμμα εδώ

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το περιβάλλον του Scratch από εδώ: http://scratch.mit.edu/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License